Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Bild
Bild
Bild
Utvärderingar och omdömen
Luleå tingsrätt dom:
  • "...vårdnadsutredningen, som är omfattande, grundlig och framstår som väl genomförd..."
  • "Tingsrätten, som inte finner skäl att ifrågasätta iakttagelserna och de därpå gjorda bedömningarna i vårdnadsutredningen, ansluter sig helt till skälen för den slutliga bedömningen av vad som är bäst ..."
Enhetschef Carin Boström, Piteå
  • "Utredningarna har bedrivits effektivt med hög arbetstakt och bibehållen hög kvalitet."
  • "Bra disponerade utredningar med ett tydligt barnperspektiv"
  • "Prisvärt med tanke på kvalitet och genomförande"
Enhetschef Birgitta Johansson, Örnsköldsvik
  • "Utredningarna har hållit mycket hög kvalitet, varit professionellt gjorda samt genomförts snabbt och effektivt."
  • "Kontakterna har varit utomordentligt bra och det har varit lätt att kommunicera och diskutera."
  • "Bra med en objektiv utredare och som klienterna upplever som objektiv."
Sammanställning av utvärdering från föräldrar; utredningar
  • Utskick enkät vid kommunicering
  • Svarsfrekvens > c:a 80%


Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå