Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Bild
Bild
Utbildning
Vårdnadsutredningar:
 • upplysningar; vilka uppgifter bör ingå, upplägg
 • regelverk och metodik
 • struktur, innehåll, barnsamtal, disposition av rapport
 • hur hantera vittnesmål i domstol
Faderskapsutredningar:
 • regelverk och metodik
 • blankettverk
 • fastställande av faderskap och moderskap
 • DNA, assisterad befruktning via insemination/IVF
 • faderskap till domstol
Adoptionsutredningar:
 • information, obligatorisk föräldrautbildning
 • regelverk, medgivandeutredning
 • blankettverk, formkrav, när medgivande inte föreslås
 • ärendehantering efter medgivande
Samarbetssamtal:
 • Syfte, mål, initiativ
 • Metodik
 • Dokumentation, sekretess
Allmänna handlingar:
 • Socialtjänstens handlingar
 • Regelverk, (sekretess mm)
 • Akter, partsställning
 • Utlämnande av handlingar


Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå