Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Samarbetssamtal
Samarbetssamtal är strukturerade samtal med föräldrar i syfte att nå samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge. I samarbetssamtal arbetar jag med fokus på barnets behov och barnet intar en central plats. Jag kan inom ramen för samarbetssamtal erbjuda mig att träffa och samtala med barnet.

Upprättande av överenskommelse/avtal om vårdnad, boende, umgänge, resekostnader
Jag kan hjälpa föräldrarna att formulera en skriftlig överenskommelse. Om föräldrarna önskar kan de vända sig till socialnämnden för att få överenskommelsen fastställd i ett juridiskt bindande avtal.


Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå