Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Medlingsuppdrag
Medlingsuppdrag från tingsrätten för att nå samförståndslösningar
Jag åtar mig uppdrag från tingsrätter att utföra medlingsuppdrag enligt 6 kap 18 a § FB. Syftet är att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa. Lagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2006. Detta bör vara något nytt och annorlunda som erbjuds föräldrar i konflikt, skilt från samarbetssamtal.

Medlingsuppdrag från tingsrätten i verkställighetsmål
Jag åtar mig uppdrag som medlare i verkställighetsmål enligt 21 kap 2 § FB. Syftet är att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger denne enligt dom. Jag sammanställer redogörelse till tingsrätten.Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå