Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Handledning/konsultation
Jag kan erbjuda handledning/konsultation till socialsekreterare i faderskap, adoption och andra komplicerade familjerättsärenden.


Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå