Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå
Bild
Mina tjänster
 • Utredning; vårdnad, boende och/eller umgänge
 • Utredning; medgivande vid adoption
 • Utredning; namnärenden
 • Utredning; särskilt förordnad vårdnadshavare/god man
 • Vårdnadsöverflyttningar vid familjehemsplaceringar
 • Samarbetssamtal
 • Upprättande av avtal om vårdnad, boende och umgänge
 • Uppdrag; medling för att nå samförståndslösningar
 • Uppdrag; medling i verkställighetsmål
 • Handledning/konsultation i faderskap, adoption och andra komplicerade familjerättsärenden
 • Utbildningsinsatser


Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå