Auktoriserad socionom Familjerättssocionomernas Riksförening
[LOGO] Umeå Familjerättsbyrå

Bild
Margaretha Bäckström

Om företaget
Jag har mångårig specialistkompetens inom familjerätt och kan erbjuda kommuner en rätts­säker och professionell handläggning, som utförs snabbt och med god kvalitet. Jag har ett utpräglat barnperspektiv som är tydligt i mitt arbete och i mina skrivna utredningar. Barn och föräldrar får komma till tals och jag har ett respektfullt bemötande. Jag erbjuder tingsrätten att åta mig medlingsuppdrag.

Jag har efter examen 1990 arbetat vid socialtjänsten i Umeå fram till 2006. Under 11 år arbetade jag vid familjerättsenheten, varav sex år som enhetschef där. Jag var 1998-2007 ordinarie styrelseledamot i Familjerättssocionomernas riksförening (FSR). Auktoriserad socionom. Företaget har varit verksamt sedan 2006.

Att arbeta med familjerätt kräver att man håller sig à jour med regelverk, direktiv och arbetsmetoder och jag har ett stort intresse av att förkovra mig och utvecklas i mitt arbete. Jag har varit särskilt intresserad av och arbetat mycket med att utveckla arbetsmetoder inom det familjerättsliga området. Inriktningen har varit att få ett tydligare barnperspektiv, att synliggöra barnet och ge det en mer framträdande plats. Jag är en kreativ problemlösare. Jag gör egen kvalitetssäkring genom uppföljning och utvärdering tillsammans med uppdragsgivarna.Spacer
Umeå Familjerättsbyrå     Gimoborgsvägen 7, 907 42 Umeå